MJMBK
MJMBK Bulk kit - ten 18" x 32" sheets
MJMDK
MJMDK Door kit - four 12" x 36" sheets
MJMLP
MJMLP License plate - includes frame & mat
MJMSK
MJMSK Speaker kit - two 10" x 10" sheets
MJMTK
MJMTK Trunk kit - five 18" x 32" sheets
MJMVK
MJMVK Versa kit - one 18" x 32" sheet